klammer klammer2 klammer3

Stillas utleie og kompetente stillasmontører

Selskapet er lokalisert ca. 10 km fra Stavanger sentrum, på en av distriktets offshore forsyningsbaser. Hovedvirksomheten er stillas entrepriser, og rigger tjenester til offshore virksomhet og tyngre industrielle foretak.

Alfa Nordic Services AS arbeider etter NS-ISO 9002 for selskapets virksomhet vedrørende stillas entrepriser. Systemet er understøttet med nødvendige standarder, sikkerhetshåndbok og prosedyrer.

For stillas entrepriser nyttes tungstillas i aluminium eller stål / aluminium. Selskapet har et meget bredt utvalg i hensiktsmessig utstyr for alle typer oppdrag.

Alfa Nordic Services AS

Tangen 2 B, N-4070 RANDABERG, tlf 51 41 05 21, fax 51 41 05 51

Fullt kart