Tildekking

Alfa Nordic Services AS utfører oppdrag med midlertidige tildekkinger. Arbeidene utføres i samarbeid med oppdragsgiver og en benytter hensiktsmessige materialer.

Vi har utstyr som kan ta større frie spenn ( 6 – 24 meter og lengden) og i utgangspunktet svært lange lengder. Sidevegghøyde kan variere alt etter konstruksjon.

Materialvalg kan være:

  • Lett brannhemmende presenning
  • Tung brannhemmende industripresenninger
  • Skinnebasert systempresenning
  • Stålplater / Aluplater
  • Kryssfiner

Vi fører også enkelte presennings typer for salg:

  • 3,3 m x 36 meter lettpresenning med plast maljer
  • 4,0 m x 36 meter lettpresenning med plast maljer
  • 4,0 m x 36 meter lettpresenning med plast maljer (brannhemmende)
  • Festestrikk for lettpresenning
  • 4,0 m x 6,0 meter Industripresenning brannhemmende