Transformator

Vi har transformatorer for utleie i forskjellige størrelser. Transformatorene er innebygd med en kobling ut og en inn. Noen går begge veier fra 400V til 230V og noen kan bare benyttes fra 230V til 400V. Under finner du en oversikt over de forskjellige typene. Vi gjør oppmeksom på at vi har flere av hver type.

kW Volt Amper Volt Amper
5 230 12,5 400 7 Fra 230V til 400V
6,3 230 16 400 9 Fra 230V til 400V
7 230 18 400 10 Begge veier
10 230 25 400 14,5 Begge veier
10 230 14,5 400 10 Fra 230V til 400V
22,5 230 56 400 32 Fra 230V til 400V
50 230 126 400 72
60 230 159 400 91