Trappetårn

Selskapet har store mengder trappetårn for salg og utleie. Vi kan utføre beregninger og eventuelt montere.

1,6 x 3,0 meter Haki trappetårn
Egner seg for større arbeidsplasser med stor trafikk. Bygges i enkelte tilfeller samme til dobbelt med et nedløp og ett for oppgang. Egner seg som rømmingssvei og tilstrekkelig til båretransport. Kan bygges til høyder inntil 50 meter med nyttelast 20 kN som standard. Stages til bygg / stillaser eller eventuelt barduneres ved frittstående. Kan også benyttes sammen med enkelte av våre gangveier som adkomst til skip / rigger.

1,2 x 1,6 (1,2 x 1,2) meter Haki stigetårn
Egner seg som adkomst med mindre trafikk eller på kortere arbeidsoppdrag. Rasker og lettere å montere. Kan bygges dobbel med nedløp / oppgang. Egner seg godt i sjakter eller trange rom. Byggehøyde over 50 meter.