Sakkyndige

Alfa Nordic Services AS er godkjent som sakkyndig virksomhet innen følgende områder:

  • H - Hengestillaser
  • G12 - Senerigginger

Kontrollørene forestår godkjenning av utstyr etter nærere angitte prosedyrer. Den sakkyndige virksomheten er regulert i selskapets kvalitetsikringsmanual.