Riggere

Vi har riggere med formell kompetanse.

En rigger har etter vår definisjon følgende formell kompetanse:

1. BUK stroppe og anhukkerkus

2. Kurs ihht. Arbeidstilsynets foreskift bestillings nr. 555 Modul 2.9 og 2.10

 • Fallsikringsutstyr
 • Struktur
 • Enkle kraner
 • Rigging i ulike strukturer
 • Taljer -Praktiske riggoperasjoner
 • Vinsj
 • Oppstilling / kontroll / bruk
 • Bruksattestering
 • Sikkerhetsforståelse
 • Regelverk
 • Brukskontroll av løfteutstyr
 • Opphengspunkter
 • Sikker job analyse
 • Bjelkeklyper
 • Kunskapskontroll

Enkelte av våre riggere har erfaring fra flere større riggeroperasjoner, blant annet i forbindelse med oppgraderingsoppdrag på flyte rigger. Vi anser derfor enkelte til å være kompetente til å ta ansvar for tyngre riggeroppdrag der det foreligger nødvendig dokumentasjon og beregninger fra oppdragsgiver.